Taotlusvooru eelarve

Taotlusvooru eelarve

meetme number meetme nimi eelarve taotlusvoorus (eurot)
1.1 Ettevõtluse ühisprojektid 81 789
1.2.1 Ettevõtluse investeeringud Põltsamaa piirkonnas 82 184
1.2.2 Ettevõtluse investeeringud Vooremaa piirkonnas 110 599
1.2.3 Ettevõtluse investeeringud Peipsi piirkonnas 85 168
2.1.1 Kogukondade ühisprojektid Põltsamaa piirkonnas 27 594
2.1.2 Kogukondade ühisprojektid Vooremaa piirkonnas 14 425
2.1.3 Kogukondade ühisprojektid Peipsi piirkonnas 6 932
2.2.1 Kogukondade investeeringud Põltsamaa piirkonnas 53 214
2.2.2 Kogukondade investeeringud Vooremaa piirkonnas 71 613
2.2.3 Kogukondade investeeringud Peipsi piirkonnas 55 146
3 Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused 59 993