Projektilood

LEADER-projektid Jõgevamaal

2006-2008 töötas Jõgevamaal Leader-toetusete jagamist korraldav Jõgevamaa Koostöökoda välja oma strateegia, häid projekte on toetatud alates 2009. aastast. Perioodil 2007-2013 viidi ellu umbes 400 erinevat projekti, alates sündmuste korraldamisest kuni ettevõtluse jaoks oluliste investeringuteni. Et Leader-põhimõtetesse kuulub koostöö tegemine, leiti paljude ettevõtmise juures uusi koostööpartnereid ja mõttekaaslasi nii kodu- kui välismaal. Koos ollakse tugevamad!

2015. aastal andis Jõgevamaa Koostöökoda välja möödunud perioodi kokkuvõtva trükise "Leader-lugusid Jõgevamaalt". Kaante vahele jõudnud projektilood leiate menüüst "2007-2013" valdade kaupa.

Uue perioodi - 2014-2020 - projektidest on osa juba lõpetatud, kuid kaks taotlusvooru seisab veel ees. Menüüst "Alates 2014" leiate projektilugusid juba käesolevast perioodist.