Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027

Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek kinnitas perioodi 2023-2027 ühisstrateegia

31. mai 2023

Jõgevamaa Koostöökoja 25. mail toimunud üldkoosolekul kinnitati perioodi 2023-2027 Jõgevamaa Koostöökoja LEADERi kohaliku arengu ühisstrateegia.

Jõgevamaa Koostöökoda taotleb tegevusrühma toetust tegevuspiirkonna kohaliku arengu ühisstrateegia 2023-2027 rakendamiseks

16. mai 2023

Anname teada kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamise kavatsusest Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ja selle rakendamise juhtimiseks, seireks, hindamiseks ning sidusrühmade vahelise teabevahetuse hõlbustamiseks.

Strateegia teemarühmade koosolekud

12. september 2022

Strateegia koostamise järgmise etapina on kavandatud töö teemarühmades. 

Jõgevamaa Koostöökoja 2023-2027 perioodi strateegiaseminar juhatusega 

02. august 2022

Seminar toimub 11. augustl 2022 kell 8.45-17.00 Kadrina mõisas

Strateegia on aluseks LEADER-toetuste sihtvaldkondade kavandamiseks järgmistel aastatel. Uuel perioodil lisanduvad senisele Maaelu Arengu Põllumajandusfondi osale Euroopa Sotsiaalfond+ teemad, lisaks laieneb toetuse taotlejate ring väikelinnadele ehk Leader-tegevuspiirkonda kuuluvad ka Põltsamaa ja Jõgeva linnad. Vt uue perioodi üldtutvustust SIIT.

 

Uue strateegia ettevalmistamise visiooniseminarid

06. mai 2022

Jõgevamaa Koostöökoda alustab oma kolmanda tegevusperioodi 2023-2027 arengustrateegia koostamist visiooniseminaridega 17., 24. ja 27.mail. NB! Peipsi piirkonna seminari kuupäev on muutunud.


Jõgevamaa Koostöökoda