Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027

Strateegia teemarühmade koosolekud

12. september 2022 kell 10:46

Strateegia koostamise järgmise etapina on kavandatud töö teemarühmades. 

12.09 kell 14 Turismi teemarühm

13.09 kell 14 Energeetika teemarühm

19.09 kell 15 Mahetoidu teemarühm

20.09 kell 10 Kogukondade teemarühm

20.09 kell 14 Töökohtade teemarühm

30.09 kell 10 ESF teemarühm

Täpsem info: Kaire Kaasik, kaire@jogevamaa.com.


Jõgevamaa Koostöökoda