Ettevõtluse töörühma arutelu

Osaleja ees- ja perekonnanimi*
Osaleja e-posti aadress*
Ettevõte/organisatsioon
Ettepanekud, ideed, küsimused taastekava rakendamiseks COVID-19 tagajärgede leevendamisel