Kalender

Uued sündmused

Ürituste kokkuvõtted

Jõgevamaa Koostöökoja õppereis Portugali, 1.-6. oktoobril 2023

23. oktoober 2023 Kell 09:07

Õppereisi eesmärk oli tutvuda LEADER-meetme rakendamisega Portugalis, AD ELO tegevusrühma piirkonnas, külastada piirkonna väikeettevõtjaid ning tutvuda kohaliku ettevõtluskultuuriga.

Portugali õppereis näitas, kui oluline on tegeleda oma pärandiga ja kui uhked on portugallased selle üle. Seda kinnitas kohtumine Cantanhede piirkonnas toimetava tegevusrühmaga AD ELO. Portugalis on 54 mandril tegutsevat tegevusrühma, koos saartega 60. AD ELO  lõppeva perioodi strateegia sarnanes meie omale, seades samuti eesmärkideks töökohad, kohalikud tooted, sotsiaalse kaasamise ja kohaliku elu aktiveerimise. Neile laienesid multifondid juba praegusel perioodil. Toodi välja kogukondades vanadele hoonetele uue elu andmine. Näitena käisime vaatamas Montemor-o-Velho külastuskeskust, mis tehti tühjaks jäänud turuhoonest. Erinevuseks oli põllumeeste toetamine nt seadmete ostul, mis meil ei ole võimalik. Nad väärtustavad väga kohalikku päritolu tooteid. Meid viidi vaatama, kuidas valmistatakse selle piirkonna uhkust Pastel de Tentúgali nimega maiust. Keskajast pärit õpetuse järgi valmistatakse neid tänase päevani ja toode kannab kaitstud geograafilise tähise märki. Tegevusrühm on varasemal ajal osalenud ühes rahvusvahelises koostööprojektis koos Eestiga. Nüüdki avaldati valmisolekut koostööks. 

Pagaritöökoja külastus Vale de Ilhavos näitas, kui oluline on teha koostööd kohalike ettevõtjate vahel. Jahu tuleb nimelt lähedalt veskist, mis varustab kogu piirkonna pagareid vajaliku toormega. Soovitus Alianca veinimaja külastada teenis oma eesmärki, kuna külastaja soovib elamust ning erakunstikogu külastuse ja veinide degusteerimise ning kaasamüügi saab kombineerida kui ainulaadse kogemuse. Loomulikult tutvusime ka Ilhavo-Aveiro piirkonna jaoks tähtsa tursapüügitraditsiooniga. Vagose kutsekooli külastus näitas, kuidas tegutseb põllumajandus- ja teeninduserialasid õpetav kutseõppeasutus. Põgus pilk ütles, et meie kutseõppeasutuste materiaalne baas on paremal järjel. 

Kristel Randrüüt, eestlane, kes on nüüd umbes 7 aastat Portugalis elanud, rääkis sealse ja Eesti ettevõtluskeskkonna erinevustest. Samas tuleb tõdeda, et riigi keskmine palk on hetkel isegi Eesti kasuks, maapiirkonnas on meiega samad probleemid nagu suurlinnadesse minek, maal tööjõupuudus, madal sissetulek jne. 

Külastuskohti oli veelgi, kuid portugallased eeldavad külastajate põhjalikku huvi, mitte pinnapealset kiiret külastust. Selles osas on mõeldes meie agroturismi suunale, palju õppida. 

ÕPPEREISI PROGRAMM