Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Jõgeva vald

Käsitöö hoiab koos

07. detsember 2010 kell 11:23

Kurista lasteaeda tuleb iga kolmapäeva õhtul kokku seltskond naisi, kes teevad seal käsitööd, räägivad juttu ja joovad tervislikku ürditeed.

Lasteaia üks, asutusele endale mittevajalik ruum on antud kohaliku kogukonna käsutusse ning Kuristal tegutsev MTÜ Airaan on selle sisustanud oma õpiruumiks. Sama MTÜ eestvõttel eri vanuses naised 2010. aasta 20. jaanuarist alates igal kolmapäeval koos käima hakkasidki. Püsivamaid käijaid on 15-20, ent tavamõistes käsitööringiks neid nimetada ei saa. Juhendajat, kes üht või teist tehnikat või töövõtet õpetaks, neil näiteks pole, küll aga vahetatakse infot, kogemusi ja ideid omavahel: igaüks on ju tavaliselt mingil konkreetsel alal teistest oskajam või informeeritum.

Ürditee, mida juuakse, on igal kolmapäeval erinev ning kokkutulijad saavad ka teada, missugustest taimedest see tehtud on ning mille vastu aitab. Tihti võetakse tee kõrvale kaasa ka küpsetisi ning vahetatakse omavahel nende retsepte.

MTÜ Airaan õpiruumi ühiseks kasutamiseks mõeldud õpperaamatute, käsitöömaterjalide (siidi-, klaasi- ja portselanimaali tarvis vajalike värvide, ehete meisterdamiseks vajalike pärlite, viltimiseks vajaliku villa jms) ja tarvikute soetamist ning nende kohaletoimetamist, samuti infomaterjalide paljundamist toetas Leader-programm 53 087 krooniga, millele omaosaluseks vajaliku summa on lisanud käsitööhuvilised ise. Sama projekti raames on plaanis korraldada ka kolm-neli huvireisi Eestimaa huvitavatesse paikadesse (ekskursioon Põhja-Eestisse on juba toimunud, ülejäänud lükkuvad 2011. aastasse) ning mõned talgupäevad, korrastamaks külakogukonna poolt kasutatavaid objekte.

„Meie õpiruumist on kujunenud nagu omamoodi teabekeskus, kuhu võivad tulla kõik, vanusest või elukohast olenemata,” ütles MTÜ Airaan eestvedaja Aita Saksing. „Nii käib meil Kurista ja Kaera naiste kõrval ka Vaimastvere, Jõgeva ja Siimusti naisi. Käsitöötegemisest olulisemgi on meie jaoks aga suhtlemine ja kogukonna kooshoidmine, samuti looduslähedase eluviisi propageerimine ja keskkonda säästva arengu toetamine.”