Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Jõgeva vald

Kurista rahvas sai juurde vaba aja veetmise võimalusi

13. detsember 2013 kell 06:01

Kuristal tegutsev MTÜ Airaan sai esimestel tegutsemisaastatel tuntuks eelkõige käsitööalaste ettevõtmistega: käivitati kohalike käsitööhuviliste regulaarsed kokkusaamised, korraldati sellealaseid koolitusi ja näitusi. Peatselt hakkasid aga MTÜ liikmed mõtlema külarahva heaolu peale laiemalt. Airaani eestvõttel ja Leader-programmi toetusel on Kuristale rajatud tervise- ja loodusrada, võrkpalliplats, lõkkeplats ja külakiik ning soetatud murutraktor küla- ja lõkkeplatsi hooldamiseks.

Tervise- ja loodusrada kulgeb üle Kurista voore kunagistele küla heinamaadele ning voore jalamilt külla tagasi. Rada järgibki endisaegset jalgrada, mida mööda külainimesed heinamaal käisid, ning see kulgeb mitme eraomaniku maadel. Enne seal toimetama asumist tuli saavutada maaomanikega kokkulepe. See polnud lihtne, ent õnnestus siiski.

Tervise- ja loodusrajal saab niisama jalutada ja kepikõndi harrastada. Lõkkeplatsil, mis on terviseraja algus- ja lõpp-punktiks, on olemas ka tasakaalupalk, millel venitusharjutusi teha. Esialgu tehti rada suhteliselt kitsas, ent seda on plaanis laiendada. Samuti on MTÜl Airaan plaanis paigaldada rajale viidad ning infotahvlid, mis tutvustavad raja ääres kasvavaid puuliike.

Ka küla lõkkeplats rajati kohale, kus oli ka varem, siis, kui Kuristal veel Jõgeva metsamajandi kontor paiknes, lõkkeplats olnud. Nüüd on paik taas korda tehtud ning sinna on rajatud korralik lõkkealus, katusealune ja külakiik. Viimase projekteeris EBG OÜ ja ehitas vastavat litsentsi omav OÜ Lõuna Ehitus. Lõkkeplatsi kasutatakse mitmesuguste ürituste korraldamiseks: Eesti Nuku- ja Noorsooteater käis seal 2012. a suvel mängimas lavastust „Naksitrallid”, mis sealsesse keskkonda suurepäraselt sobis. Lõkkeplatsil on kohtutud ka mägironijatega ja tehtud jaanituld. Huvitavamatele sündmustele koguneb peale kohalike ka naaberküla Kaera ja teiste ümberkaudsete külade rahvast.

Võrkpalliplatsi rajas MTÜ Airaan küla keskele vana katlamaja juurde vallale kuuluvale maatükile. Võrkpalliplatsi rajades tehti korda tegelikult palju suurem ala: sealt likvideeriti vanad aiamaad ja masuudihoidla. Nii sai külakeskus palju kenamaks. Rajatud plats on tüübilt rannavõrkpalliplats. Valmis ehitas selle OÜ Moreen, võrgupostid panid püsti külainimesed ise. Mitme töö juures oli abiks OÜ Kivikuvand. Uue platsi tarvis osteti ka uus võrk ja pall. Suvisel ajal leiab plats päris tihedat kasutamist.

Nii terviseraja, lõkkeplatsi kui ka võrkpalliplatsi rajamisel oli külarahvas innukalt abis. Ka rajatiste korrashoidmisel on tehtud talgutööd. Tänu terviserajale, lõkkeplatsile ja võrkpalliväljakule pole kellelgi enam põhjust öelda, et Kuristal õhtuti, eriti suveõhtuti midagi teha pole.

2012. aastas ostis MTÜ Airaan ka murutraktori, mille abil on hea küla ühiskasutuses olevaid platse hooldada. Traktor osteti OÜst Estem Tehnikakaubad ning see seisab ühe külaelaniku garaažis. Garaažiomanikuga on sõlmitud asjakohane leping. Traktoriga töötab üks kindel inimene.

Murutraktori ostmiseks, terviseraja, võrkpalliplatsi ja külakiige ehitamiseks ning spordiinventari soetamiseks sai MTÜ Airaan Leader-programmist 7527 eurot. Omaosaluse tasus MTÜ oma rahast ja vallalt saadud tegevustoetusest.