Maakondlikud projektid

Maakondlikud projektid

Noorkotkaste ja kodutütarde laagrielust valmis film

15. juuli 2013 Kell 07:57

Noorkotkad ja kodutütred ei ole nelja seina vahel istujad, vaid nende elu juurde kuuluvad lahutamatult laagrid ja matkad. Jõgevamaa noorkotkad ja kodutütred kogunevad näiteks igal aastal suve- ja sügislaagrisse. 2011. aasta laagrite sündmused said Jõgevamaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Sõprade Seltsi algatusel ja Leader-programmi toetusel videosse võetud. Selleks viibis laagrites kohal harrastusfilmimees Gunnar Vasemägi, kes hiljem koos huvikaaslase Margus Essiga videolõikudest korraliku dokumentaalfilmi kokku monteeris ja sellest viiskümmend koopiat tegi.

Filmi vaadati ühiselt järgmise aasta laagrites ning selle koopiad kingiti vabatahtlikele noortejuhtidele. Film aitab asjaosalistel laagrisündmusi kümne või kahekümne aasta pärast meenutada, ent see aitab ka tuua noorkotkaste ja kodutütarde ringi uusi noori: põnevaid laagrielustseene nähes võib nii mõnigi noormees või neiu otsustada, et temagi koht on noorkotkaste või kodutütarde hulgas. Aastakümnete pärast võib aga film toimima hakata huvitava ajaloodokumendina.

Peale põnevast laagrielust kõneleva filmi on Jõgevamaa noorkotkastel ja kodutütardel nüüd olemas korralik komplekt laagri- ja matkavarustust. Sama projektiga taotletud raha eest soetati kolmekümne inimese jaoks seljakotid, magamiskotid, rullmatid ja telkmantlid, samuti matkanõud, latern, veekeetja ja teemantteritaja. Senini kasutasid noorkotkad ja kodutütred Kaitseliidu varustust, mis oli juba üpris pruugitud ja pealegi mõeldud eelkõige sõjameestele. Uus varustus on noortele sobivam ja kaitseb ka paremini nende tervist.

Laagrites ja matkadel omandavad noored kotkad ja kodutütred mitmeid eluks vajalikke oskusi: õpivad looduses liikuma, kaardi ja kompassi järgi orienteeruma, esmaabi andma, sidet pidama ja hakkama saama ka ekstreemsetes oludes, näiteks metsa eksimise korral. Vajaduse korral aitavad need teadmised ja oskused olla ka paremad kodumaa kaitsjad.

Leader-programm toetas noorte kotkaste ja kodutütarde elu kajastava filmi tegemist ning laagri- ja matkavarustuse soetamist 5252 euroga, millele MTÜ lisas omaosaluse.


Jõgevamaa Koostöökoda