Kalender

Uued sündmused

Maakondlikud projektid

Raamat, mida tasub teistel maakondadel kadestada

20. september 2013 Kell 14:13

Jõgevamaal on väärikas spordiajalugu. Maakonna spordiliidu Kalju eestvõttel ja Leader-programmi toetusel on see nüüd osaliselt raamatukaante vahele saanud. 2013. aasta 22. augustil esitleti Jõgeva kultuurikeskuse kammersaalis Tiit Lääne raamatu “Jõgevamaa spordielu — algusest tänaseni” esimest osa.

 

Kui algul oli plaanis kogu Jõgevamaa spordilugu ühte raamatusse ära mahutada, siis peatselt sai selgeks, et see pole võimalik. Tiit Lääne on Jõgevamaa spordi ja sportlaste kohta andmeid kogunud ja talletanud ligemale nelikümmend aastat ning konkreetselt seda raamatut ette valmistades hankis ta arhiividest, ajakirjandusest ning endistelt sportlastelt ja sporditegelastelt materjali veel tublisti juurde. Et väärt kraam niisama seisma ei jääks, võeti vastu otsus, et raamat ilmub kahes osas. Teatud mõttes lõhub see küll teose ülesehituse terviklikkuse, ent mingi kompromiss tuli paratamatult leida.

Kaheosalises teoses annab autor kõigepealt ülevaate Jõgevamaale enam kuulsust toonud spordialadest (tähestiku järjekorras) ja seejärel ülejäänud spordialadest, mida siinmail arvestataval tasemel harrastatud. Järgnevad spordiklubisid, -rajatisi, õpetajaid-treenereid ja spordijuhte tutvustavad peatükid ning spordistatistika. Teose esimesse ossa mahtusid ära vaid nn suured spordialad ning needki ainult s-tähe ehk saalihokini. Ülejäänu lugemisega peavad spordihuvilised ootama kuni ajalooraamatu teise osa ilmumiseni.

Jõgevamaa spordiajaloo raamatut koostades püüdis Tiit Lääne vältida selle kujunemist pelgaks nimede ja tulemuste jadaks, mis ei huvitaks kedagi peale paadunud spordifanaatikute. Otsides raamatu jaoks kõnekaid lugusid, leidis ta selliseidki, millest tal vaatamata maakonna spordielu heale tundmisele senini aimugi polnud. Rohkete fotodega illustreeritud raamatut tasub teistel maakondadel kadestada: teadaolevalt pole nii põhjalikku teost ilmunud veel ühegi maakonna spordiloo kohta.

Raamatu „Jõgevamaa spordielu — algusest tänaseni“ I osa trükiti OÜ Vali Press trükikojas 1300 eksemplari ning trükist saavad kõik soovijad soetada JSL Kalju kontorist, Jõgeva spordikeskusest Virtus ja Põltsamaa Felixhallist. Neilt, kes trükist endale nõutama lähevad, küsitakse kümme eurot, aga mitte tasuks juba ilmunud raamatu eest, vaid raamatu teise osa sissemaksuks. Põhiosa raamatule järje trükkimiseks minevast rahast loodetakse saada siiski projekti abil mõnest fondist.

Maakonna spordiajaloo raamatu üllitamiseks käivitatud projekti raames valmis ka Jõgevamaa Spordiliidu Kalju uus kodulehekülg, mille kujundas SK Kujundus OÜ. Tänu 2012. aasta septembris valminud nüüdisaegsele võrguküljele on paranenud spordihuviliste teavitamine spordisündmustest ja saavutatud tulemustest. Tänu teabelevi operatiivsusele on võimalik kaasata rohkem Jõgevamaa elanikke erinevatele tervisespordisündmustele.

Leader-programm toetas Jõgevamaa spordiajaloo raamatu üllitamise ja JSL Kalju kodulehe uuendamise projekti 14 965 euroga. Suurem osa sellest, 13 569,60 eurot kulus raamatu koostamise, tekstide kirjutamise, toimetamise, kujundamise ja küljendamise eest tasumiseks, fotode ja nende kasutusõiguse soetamiseks ning raamatu trükkimiseks. Kodulehe uuendamiseks kulutati Leader-toetust 1395 euro ulatuses. Kogu projekt läks maksma 16 627 eurot. Omaosaluse projektis (1662,76 eurot) tasus spordiliit Kalju ise.