Kalender

Uued sündmused

Maakondlikud projektid

Käsitööprojekt, mis andis planeeritud tulemustest palju enam

11. oktoober 2013 Kell 10:43

Käsitööd armastatakse teha nii Eestis, Lätis kui ka Soomes ning igal pool pisut isemoodi. Jõgevamaa, Kokemäe (Soome) ja Skrunda (Läti) käsitööhuvilised said poolteist aastat kestnud projekti käigus üksteiselt uusi käsitöövõtteid ja turundusnippe õppida ning üksteise kätetööd imetleda.

 

Projekti lükkas liikuma Põltsamaa käsiteokoja perenaise Katre Arula ja Kokemäel tegutseva Juustola käsitööseltsi eestvedaja Hanna Hakala idee. Kaks tubli käsitööinimest olid juba mõnda aega koostööd teinud, ent senini olid selle suhtlemise tagajärjel saanud uusi käsitööideid ja kogemusi üksnes nemad ise ja lähemad mõttekaaslased. Nüüd taheti sama pakkuda  laiemale huviliste hulgale. Selleks otsis kumbki üles oma piirkonna Leader-tegevusgrupi ning rahvusvaheline projekt „Handicraft” hakkaski kuju võtma. Kolmas projektipartner tuli juurde toreda juhuse tagajärjel: kui Põltsamaal toimus üks esimesi projekti ette valmistavaid kohtumisi, viibisid seal parasjagu sõpruslinna Skrunda esindajad, kes, saades teada, mis teoksil, avaldasid soovi samuti projektiga liituda. Tõsi, päris algusest nad kaasa lüüa ei saanud, sest lätlaste jaoks avanesid rahvusvahelistes Leader-projektides osalemise võimalused hiljem kui soomlaste ja eestlaste jaoks.

Projekti „Handicraft” raames kohtusid kolme riigi professionaalsed käsitöömeistrid ja käsitööharrastajad ühtekokku viiel korral: 2011. aasta juunis ja 2012. aasta juunis-juulis Põltsamaal, 2011. ja 2012. aasta septembris Kokemäel ja 2012. aasta mais Skrundas. Põltsamaalased ja skrundalased kutsusid projektipartnerid külla oma linna päevade ajaks (Põltsamaal käisid 2011. aasta linnapäevade ajal üksiti üleriigilised käsitööpäevad). Kokemäelased korraldasid 2011. aasta septembris oma seltsimaja juures laada- ja aktiivsete tegevuste päeva. 2012. aasta septembris oli nende korraldada aga projekti lõpugala ja moešõu. Lisaks viiele põhikohtumisele olid partnerite esindused oma kaubaga väljas ka Põltsamaa ja Kokemäe jõululaatadel.

Põhikokkusaamised püüti korraldada nii, et iga projekti osapool saaks seal midagi õppida ja teistele õpetada ning oma käsitöid näidata ja müüa. Igal kohtumisel oli mingi läbiv teema, mis valiti selle paiga vanemast käsitöötraditsioonist või tänapäeva tegijate profiilist lähtudes. Põltsamaal uuriti näiteks lapitehnika tänapäevase interpretatsiooni ja rahvuslike mustrite kaasaegses disainis kasutamise võimalusi, Kokemäel korraldati vaibakudumise õpitoad ning Skrundas võeti põhjalikumalt ette heegeldamisteema.

Käsitööalaste kogemuste vahetamise projektis lõi kaasa 74 Eesti, Läti ja Soome käsitöömeistrit ja –harrastajat, projektikohtumiste aegseid avatud õpitube külastas aga ühtekokku umbes 350 last ja täiskasvanut. Jõgevamaa eri paikadest (Põltsamaalt, Jõgevalt, Puurmanist, Pajusist,  Mustveest) lõi projektis kaasa umbes 30 inimest, kellest osale on käsitöö leivateenimise vahend ja osale lihtsalt meeldiv harrastus.

Projekt täitis oma eesmärgi: selle käigus saadi uusi kogemusi ja oskusi ning süstiti uutesse huvilistesse käsitööpisikut. Ent tegelikult andis projekt oodatust tunduvalt rohkem. Juustola käsitööseltsi naised said Põltsamaal käies näiteks rahvusmustrite kasutamiseks nii palju indu, et tulid välja oma kohalikust traditsioonilisest triibukangast inspireeritud toodete sarjaga, millesse kuuluvad pliiatsid, märkmikud, kotid ja põlled. Sarja esitlesid nad projekti lõpugalal ning nüüd müüvadki nad neid tooteid kohalike meenetena.

Projekti lõpugalal, mida austasid oma kohalolekuga ka Eesti ja Läti suursaadikud Soomes Mart Tarmak ja Juris Bone, serveeriti veel teinegi üllatus. Kohaliku ametikooli moedisaini ja õmbluseriala neiud, kes olid kutsutud kolme riigi moešõule modellideks, ei piirdunud sugugi neile kavandatud rolliga, vaid tõid šõule näha ka oma kohalikest mustritest inspireeritud rõivakollektsiooni. Nemadki said etnoteemast innustust ning mõistsid, et ka traditsioonist lähtuv võib olla põnev ja moodne.

Projekti „Handicraft” teeneks on seegi, et Kokemäe ja Skrunda linna vahel toimib koostöö nüüd tunduvalt laiemas kui üksnes käsitööplaanis. Jõgevamaa eri piirkondade käsitööinimesed said aga omavahel tuttavaks, nende vahel tekkis hea koostöö ning nad said ideid ja julgust järgmiste Leader-projektide käivitamiseks.

Jõgevamaa Koostöökoja partneriteks rahvusvahelises koostööprojektis „Handicraft” olid Karhuseutu kohalik tegevusgrupp Soomest ja kohalik tegevusgrupp Darisim paši! Lätist. Projekti kogumaksumus oli 91 527 eurot, sellest Eesti osa oli 19 100 eurot. Omaosaluse projektis aitasid kanda käsitööinimesed ise.

Projekt „Handicraft” pääses 2013. aastal korraldatud Põhja- ja Balitmaade rahvusvaheliste Leader-projektide konkursil 21 finalisti hulka ning valiti veebihääletuse põhjal publiku lemmikuks.