Kalender

Uued sündmused

Mustvee linn

Ainuusu kogudus täiendas ikonostaasi ja pidas aastapäevapidu

18. jaanuar 2011 Kell 12:18

Mustvee Halastuse ja Püha Kolmainsuse Ainuusu Kogudusel aitas Leader-programmist taotletud toetus tähistada väärikalt koguduse 160. aastapäeva ja taasregistreerimise kümnendat aastapäeva.

Aastapäevaks valmistudes täiendati kiriku ikonostaasi nelja ikooniga, mis telliti kohalikult ikoonimaalijalt Svetlana Suvorovalt. Temalt on kogudus tellinud ka varem kirkusse tellitud ikoonid. Lisaks ikoonidele telliti kohalikelt puutöömeistritelt ikonostaasi kaunistavad puitornamendiga ilupostid. Ikonostaasi järkjärgulisl taastamisel on kogudusele abiks kunagisest ikonostaasist säilinud fotod.

Mustvee Halastuse ja Püha Kolmainsuse Ainuusu Koguduse 1877. aastal ehitatud pühakoda on teatavasti üsna omapärase saatusega. Kogudus tegutses seal 1957. aastani, pärast seda sai hoonest jahu- ja mööbliladu. 1980. aastal sai see tagasi pühakoja funktsioonid, ent oli antud mitte õigeusu-, vaid baptistikoguduse (Mustvee Betaania koguduse) käsutusse. 2004. aastal avati kirik taas ainuusu kirikuna. Mustvee Halastuse ja Püha Kolmainsuse Ainuusu Kogudus on iseseisev õigeusukogudus, mis pole ei Konstantinoopoli ega ka Moskva patriarhaadi kanoonilises alluvuses, kujutades endast seeläbi ainulaadset nähtust Eesti religiooniloos.

Koguduse aastapäevapidustuste ajal 2010. aasta augustis andis Mustvee ainuusu kirikus kontserdi Tallinnas tegutsev ansambel Orthodox Singers. Tallinnas elavaid peipsimaalasi ühendava kultuuriseltsi Pritšudje esimees Zinaida Palk pidas loengu kiriku ja koguduse ajaloost ning tõi kaasa ka samateemalise näituse. Toimus ka õigeusklike traditsiooniline pühitsetud pidusöök — trapeza. Aastapäevapidustused olid rahvarohked ning neist said osa nii mustveelased kui ka kaugemad külalised. Kohal viibis ka siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au.

Ikonostaasi täiendamiseks ning aastapäevapidustuste korraldamiseks sai Mustvee Halastuse ja Püha Kolmainsuse Ainuusu Kogudus Leader-programmist 72 000 krooni. Sellele lisas kogudus kümneprotsendilise omaosaluse.