Mustvee linn

Mustvee linn

Mustvee vabatahtlikud järvepäästjad koolitasid endale järelkasvu

21. september 2012 kell 18:38

Mustvees tegutses 2010. ja 2011. aasta suvel merenduse huviring, milles lõi kaasa ühtekokku umbes 40 last ja noort. Enamasti olid nad pärit Mustveest ja selle ümbrusest, ent kampa lõi ka kaugemalt sinnakanti suvitama tulnuid. Laagri korraldas MTÜ Mustvee Vabatahtlik Järvepääste Leader-programmist saadud toetuse abil.

Tänu huviringile said noored Peipsi järvega paremini tuttavaks: järvel käimise kogemust pole ju paljudel kohapeal elavatel noortelgi. Kui näiteks esimest korda suurema lainega järvele mindi, hakkas mõnelgi lapsel halb. Hiljem olid samad lapsed aga juba pettunud, kui järvele minnes laineid polnud.

 

Ehkki huviringis kaasa teinud noored kohe vabatahtlike päästjatena tegutsema hakata ei saa, sest selleks peab olema vähemalt 18 aastat vana, õpetati neile üldjoontes sama, mida õpetatakse vabatahtlikele päästjatele. Noored õppisid näiteks tundma ja kasutama järvepäästjate paati ja päästeparve ning omandasid pääste- ja esmaabivõtteid. Muu hulgas said noored omal nahal proovida seda, kui keeruline on veest paati ronida.

Kokkusaamisi oli mõlema suve jooksul päris tihedalt. Aktiivsematel perioodidel tegutseti vaat et igal nädalavahetusel. 2011. aasta suvel võeti ette ka reis Tallinnasse, kus külastati Eesti Mereakadeemiat ja reisilaeva Baltic Queen. Viimane käidi kaptenisillast trümmini läbi ning saadi põhjalik ülevaade suure aluse n-ö köögipoolest.

Noorte huviringi projekt suurendas kaudselt ka turvalisust Mustvee rannas, sest kui päästjad ja meedikud merenduslaagri tegutsemispäevadel koos noortega rannas viibisid, hoidsid nad üksiti suplejatel silma peal.

Mustvee vabatahtlikud järvepäästjad said ise korraliku väljaõppe rahvusvahelise projekti Vomare raames ning nüüd annavad nad oma teadmisi hea meelega teistele edasi. Aktiivsematest merenduse huviringis käinud noortest on nad asunud endale järelkasvu koolitama.

Merendusringi projekt sai Jõgevamaa Koostöökoja kaudu toetust Eesti maaelu arengukava Leader-meetmest. 6045 eurot projektiraha kulus esmaabivahendite ja päästevestide hankimisele, ringijuhtide töö tasustamisele, kütuse ostmisele ja Tallinna-reisile.


Jõgevamaa Koostöökoda