Pajusi vald

Pajusi vald

Vägari rahvas sai toreda kooskäimiskoha

13. jaanuar 2011 Kell 09:26

MTÜ Vägari sisustas Leader-toetuse abil vallavalitsuse poolt külarahva kooskäimiskohaks eraldatud ruumid. Sama projekti raames soetati ka pesumasin ja kuivati, et osutada pesupesemisteenust avahooldusel eakatele ja teistele abivajajatele.

Pajusi vallavalitsus on andnud MTÜ Vägari käsutusse kolmetoalise korteri ühes Vägari küla korruselamus, et külarahvas saaks seal koos käia. Leader-programmist saadud toetuse eest muretsetud lauad, toolid, kapid ja riiul võimaldasid ära sisustada korteri kaks tuba, kolmandasse pannakse üles kangasteljed, et kohalikud naised saaksid nendel kudumas käia. Tulevikus tahetakse osta ka mõned õmblusmasinad ning kohapeal lapitöö- ja muid käsitöökoolitusi läbi viima hakata.

Mööbel saadi kätte 2010. aasta augustis ning sestpeale on külaseltsi ruumid elavat kasutamist leidnud. Kord nädalas käivad seal koos male- ja kabehuvilised mehed. Senini on nad oma mängulauad ja nupud kaasa toonud, ent peatselt kavatsetakse Kohaliku Omaalgatuse Programmist rahastatud projekti raames soetada mänguvahendid ka kohapeale.

Vägari naised käivad kord nädalas seltsi ruumides koos, et juttu puhuda ja käsitööd teha. Reede õhtuti ja laupäeviti on seltsi ruumid avatud kohalike laste jaoks, kes seal põhiliselt lauamänge mängimas käivad. Mängud on kokku toodud kodudest, kus lapsed suureks kasvanud ning kus mänge enam ei vajata.

Pesumasin, pesukuivati ning neid teineteise peale asetada võimaldav ühendusraam osteti külaseltsi ruumidesse selleks, et osutada pesupesemisteenust avahooldusel eakatele ja teistele abivajajatele. Teenuse vajajad selgitatakse välja koostöös valla sotsiaalhooldustöötajatega ning teenuse eest tuleb selle kasutajail maksta vaid sümboolset tasu, mis katab kulutatud vee, elektri ja pesuvahendite hinna.

Mööbli ning pesumasina ja –kuivati ostuks sai MTÜ Vägari Leader-programmist 58 200 krooni. Omaosaluse aitas tasuda vald, eraldades selleks MTÜle tegevustoetust. Tänu sellele, et külas on olemas meeldivalt sisustatud kooskäimisruumid, on külarahvas omavahel tihemini kokku saama ja enam suhtlema hakanud. Lahenenud on ka üksi elavate eakate pesupesemisprobleem.


Jõgevamaa Koostöökoda