Kalender

Uued sündmused

Pajusi vald

Pajusi vald talletab oma ajalugu

11. oktoober 2013 Kell 10:44

Pajusi vallale omavalitsusliku staatuse andmise 20. aastapäevaks ilmus 2011. aasta detsembris Pajusi valla lähiajaloost kõnelev raamat „Läbi paeselt halli argipäeva II”. Eelmine sama pealkirjaga raamat ilmus viis aastat varem valla 15. sünnipäevaks.

Juba eelmise, Rein Viru koostatud ja Merike Kase toimetatud raamatu ilmudes oli selge, et on vaja teha ka teine raamat, sest eelmises jäi palju materjali kasutamata ja palju teemasid käsitlemata. Kui esimene raamat oli kokku pandud mitmesuguste dokumentide ja inimeste mälestuste põhjal, siis teine raamat annab ülevaate sellest, mida on Pajusi kandi elust kirjutatud ajalehtedes.

Raamatu esimeses, Põltsamaa muuseumi juhataja Rutt Tänava koostatud osas on vaatluse all esimese Eesti Vabariigi aastad (1918-1940), teises, ajalehe Vali Uudised toimetaja Merike Kase koostatud osas aastad 1994-2011. Sõjaeelsest ajast kõneleva teksti algallikaks on põhiliselt ajaleht Põltsamaa Teataja, ent kasutatud on ka inimeste mälestusi ja arhiividokumente. Viimase aja sündmuste kajastamisel on abiks olnud ajaleht Vali Uudised. Raamat on illustreeritud rohkete fotodega.

Kui raamatu esimese osa tekst on üles ehitatud teemade kaupa, siis teine osa on koostatud kronoloogilisest põhimõttest lähtudes. Esimene osa annab vastuse küsimusele, milliseid uusi võimalusi pakkus Eesti Vabariigi loomisega saabunud vabadus maainimestele ja mida nad selle vabadusega peale mõistsid hakata. Selgub, et 1920. ja 1930. aastatel tehti maal kõvasti tööd, arendati masinate hankimiseks ja toodangu realiseerimiseks ühistegevust, ent leiti üllatavalt palju aega ja tahtmist edendada ka kultuuri-, spordi- ja seltsielu.

Raamatu teises osas kajastuvad mõneti sarnased protsessid ning nii võimaldab raamat kahe iseseisvusaja vahel teatavaid paralleele tõmmata. See, et raamat on kirjutatud ajalehtedes ilmunu põhjal, on raamatu üheks väärtuseks, sest lehelood on mitmes mõttes objektiivsemad kui inimeste mälestused. Tavalistest inimestest ja nende tegemistest kirjutatud artiklite põhjal joonistubki aga välja valla ajalugu.

Raamatu „Läbi paeselt halli argipäeva II” koostamine ja trükkimine läks maksma 6014 eurot, millest 4538 eurot tuli toetusena Leader-programmist. Toetuse taotlejaks oli Pajusi vallavalitsus. Raamatut trükiti 1000 eksemplari ning paljud vallaelanikud ja valla külalised on selle saanud kingituseks. Raamatuga saab tutvuda ka valla raamatukogudes. Kes raamatut endale vallavalitsusest nõutama läheb, saab teha annetuse järgmiste raamatute trükkimise fondi.

Tulevikus ongi plaanis Pajusi valla ajaloost kõnelevat raamatusarja jätkata. Ilmumas on näiteks raamatud kolhoosiajast Pajusi kandis ning Pisisaare/Pajusi kooli ajaloost. Ka nende jaoks on Leader-programmist juba raha eraldatud.