Kalender

Uued sündmused

Pajusi vald

Loopre-Lepikul omandati ratsutamistarkusi

07. september 2014 Kell 16:25

Suviti käivad lapsed ikka laagris. Pajusi vallas Loopre-Lepiku talus 2014. aasta augustis toimunud laager oli üsna eriline: see oli nimelt ratsutamislaager.

 

Loopre-Lepiku talus on ümbruskonna noortele ratsutamisvõimalust pakutud 2012. aasta sügisest alates. Viiepäevase ratsutamislaagri korraldas MTÜ Loopre-Lepiku Ratsatalu selleks, et kümmekond pidevat trenniskäijat saaksid läbida Eesti Ratsaspordi Liidu käivitatud nn rohelise kaardi programmi koolituse, saada vastava tunnistuse ning avardada nii oma võistlustel osalemise võimalusi. Senini olid Loopre-Lepiku ratsutajad saanud osaleda ainult Jõgeval, Tartumaal Pangodis ja Järvamaal Kirnas toimunud nn tallivõistlustel.

Rohelise kaardi programmi teooria-osas said noored teadmisi hobuse välimikust, käitumisest, toitumisest ja ratsutamise põhitõdedest ehk sellest, kuidas ratsanik hobusega ümber peab käima, nii et tagatud oleksid nii tema enda, kaasratsutajate kui ka hobuse heaolu ja ohutus. Teoreetilised õppused viis läbi Loopre-Lepiku talli perenaine Katrin Nõmmiksaar, praktilised õppused aga kaks külalistreenerit, Maris Kartau ja Piret Ommuk, kes tegutsevad Tartu-lähedastes tallides. Harjutati õiget istakut, korrektseid juhtimisvõtteid ja eri kujundite sõitmist, st korrati ja kinnistati põhitõdesid. Ratsutamises on üldse palju kordamist, sest liigutused peavad muutuma automaatseiks. Treener peab aga olema ratsutajale peegli eest, sest tema ise end kõrvalt ei näe.

Mujalt tulnud treeneritega töötamise võimalus oli laagri suureks plussiks, sest igal treeneril on oma käekiri ja ta seletab asju omamoodi. Nii koorub ikka välja mõni tõde, mis varem tähelepanuta jäänud. Sellist värskendavat impulssi oli kõige rohkem vaja neile noortele, kes juba kaks aastat trennis käinud.

Viie laagripäeva hulka sattus ka mõni vihmane. Laagrilised end sellisest pisiasjast nagu vihm segada ei lasknud ning planeeritud treeningtundide ajal oldi kõigil õhtutel väljas.

“Laagris on äge! Ja siin saab uusi teadmisi,” kinnitasid trennineiud ise.

Kui varem oli Loopre-Lepiku tallis kolm treeninguteks mõeldud hobust, siis kolm nädalat enne ratsutamislaagrit soetati veel neljaski, senistest natuke võimekam trakeeni tõugu hobune Bacardi. Kogenumatel ratsutajatel oli võimalik viie laagripäeva jooksul temaga lähemalt tuttavaks saada.

Ratsutamislaagri viimasel päeval oli tüdrukutel vaja sooritada suuline eksam ja näidata ka praktikas, et nad suudavad hobust valitseda. Seitse piigat läbis testi edukalt ning sai rohelise kaardi tunnistuse, mida võib naljatamisi ka hobusejuhtimisloaks nimetada ning mis annab neile tulevikus võimaluse Eesti Ratsaspordi Liidu võistluslitsentsi taotleda. Kasulikke teadmisi ja oskusi said aga kõik tüdrukud.

Tänu sellele, et ratsutamislaagrit toetas Leader-programm, said lapsed seal osaleda tasuta, ainult rohelise kaardi tunnistuse eest tuli neil ise maksta. 3280 euro suurune Leader-toetus kulus laagri kasvatajate ja külalistreenerite tasustamiseks, laagriliste toitlustamiseks ja talli poolt laagri läbiviimiseks tehtud kulutuste kompenseerimiseks. Projekti omaosaluse tasus MTÜ omavahenditest.