Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Mustvee linn

Kamari noorkotkad ja kodutütred said korraliku varustuse

20. september 2013 kell 14:16

Noorkotkad ja kodutütred saavad isamaalise kasvatuse ning õpivad ka palju eluks vajalikku. Lisaks sellele on nende elu põnevam kui paljudel nende eakaaslastel. Kamari noored on põnevat elu elanud juba 1993. aastast alates: sealne noorkotkaste ja kodutütarde rühm oli esimene, mis Jõgevamaal pärast Eesti taasiseseisvumist tegutsema hakkas. Organisatsiooniliselt kuuluvad tüdrukud kodutütarde ja poisid noorkotkaste organisatsiooni, ent juhendajad on ühised ja ka üritused toimuvad üldjuhul poistel ja tüdrukutel koos.  Praegu juhendavad rühma Vaike Niklus ja Raimo Lust ning rühma nimekirjas on üle 30 lapse

Et tõhustada noorte ettevalmistust, paremini oma üritusi korraldada ning esindada valda ja maakonda mitmesugustel võistlustel, soetas Kamari Haridusselts 2012. aastal noorkotkaste ja kodutütarde rühma jaoks kaheksa komplekti matka- ja spordivarustust.  Igasse komplekti kuuluvad seljakott, nuga, välitoidunõud, magamiskott ja –matt, telkmantel, kompass, joogisüsteem, matkakirves, oksasaag, pealamp, meditsiinipaun, keedusüsteem välitingimustes toidutegemiseks ning õhupüss. Sama projekti vahenditega osteti ka kaks pikkvibu koos noolte ja kaitsmete komplekti ning noolte püüdmiseks vajaliku võrguga.

Selliseid ettevõtmisi, mille puhul soetatud matka- ja sporditarbeid vaja läheb, on Kamari noorkotkastel ja kodutütardel rohkesti. Kamari laste igasuvises töö- ja puhkelaagris õpitakse näiteks matkatarkusi, orienteerumist, lõkke tegemist, õhupüssist laskmist, vibulaskmist jne. Laager on viimasel kümmekonnal aastal lõppenud matkamänguga, mille käigus on vaja kaardi järgi orienteeruda ja kontrollpunktis mitmesuguseid ülesandeid täita. Kamari matkamäng on sarnane noorkotkaste ja kodutütarde maakondliku luuremänguga, ent lühem. Nii sobib see harjutamiseks ka noorematele lastele. Matkamäng on laste seas väga populaarne.

Kõige oodatum üritus on Kamari noorte jaoks siiski maakondlik luuremäng, mis kestab kuni 3 päeva. Luuremängus osalevad neljaliikmelised noorkotkaste ja kodutütarde võistkonnad ning Kamarist on neid ikka välja pandud kaks. Maakondlikul luuremängul on varustuse komplektsus väga tähtis, sest iga puuduv ese annab võistkonnale miinuspunkte ja takistab ka ülesannete täitmist. Kui varem oli võistkondadele harjutamisperioodiks ja luuremängu ajaks varustuse kokkusaamine probleemiks, siis nüüd pole sellega enam muret. Kamari noorkotkaste ja kodutütarde tublidust näitab asjaolu, et nad on korduvalt võitnud maakondlikke võistlusi ning esindanud Jõgevamaad üleriigilisel Ernakese ja Mini-Erna mängul (esimesel osalevad kodutütred ja teisel noorkotkad).

Kamari Haridusselts korraldab igal aastal koostöös noorkotkaste Jõgeva maleva ja kodutütarde Jõgeva ringkonnaga ka maakondlikku laskejooksuvõistlust. Õhupüsse ja alusmatte läheb vaja sealgi. Pikkvibudega märkilaskmise võimalust on aga pakutud mitmel Põltsamaa valla üritusel.

Pikkvibud osteti Pärnu firmalt Falco, muu matka- ja spordivarustus OÜlt Gladius. Soetatu maksis kokku 5412 eurot, Leader-programm toetas projekti 4871 euroga. Omaosaluse kattis Kamari Haridusselts omavahenditest.