Kalender

Uued sündmused

13
juul
Siimusti Liiv 2024
Siimusti Tootmisbaas
20
juul
Rääbise Sõprade Festival
Kasepää laululava ja staadion
20
juul
Kamari Supifestival 2024
Kamari seltsimaja hoov

Tabivere vald

Saksa noored käisid Maarja-Magdaleenas keele- ja kultuurilaagris

15. jaanuar 2014 kell 18:20

Eesti noorte jaoks on olulisimaks võõrkeeleks kujunenud inglise keel: see saadakse tänu arvutile ja filmidele peaaegu iseenesest selgeks. Et motiveerida oma kooli õpilasi ka saksa keelt õppima ja kõnelema, korraldati Johannes Voldemar Veski nimelises Maarja põhikoolis saksa-eesti kultuurilaager. Seda aitas koolil korraldada samas vallas tegutsev Tabivere Lions-klubi.

Maarja põhikool on osalenud nii mõneski Comeniuse programmist rahastatud rahvusvahelises projektis ja nii on neil tekkinud päris palju sõpru väljaspool Eestit, sealhulgas Berliinis. 2012. ja 2013. aasta mais oligi Maarja põhikooli perel võimalus võõrustada Berliini Beerwinkeli põhikooli õpilasi ja õpetajaid. Algselt pidid saksa sõbrad viibima Maarja-Magdaleenas küll ainult 2012. aasta mais, ent kavandatud seitsmest päevast said nad siis mitmel põhjusel kohal olla vaid neljal. Nii otsustatigi korraldada keele- ja kultuurilaager kaheetapilisena. 2012. aasta mais olid Maarja põhikoolis külas neli Beerwinkeli kooli õpilast ja kaks õpetajat ning 2013. aasta mais kaheksa õpilast ja kaks õpetajat, osa neist sai Eestisse tulla projektiraha eest ning osa n-ö oma kulu ja kirjadega. Kummalgi korral viibisid saksa sõbrad Eestis neli päeva ja nad majutati Maarja põhikooli õpilaskodusse.

Mõlemal korral viibisid saksa külalised koos kohalike õpilastega koolitundides. Korraldati ka ühiseid laulude ja rahvatantsude õppimisi, kontserte ja ekskursioone. Esimesel korral käidi näiteks Tartus Aura veekeskuses ja teaduskeskuses Ahhaa, Peipsi ääres piirivalvuritel külas, Peipsi järvel kaatriga sõitmas, Alatskivil, Elistvere loomapargis, Kaiaveres Vudila mängumaal ning Palamusel, kus külastati kihelkonnakoolimuuseumi, kirikut ja käsitööaita. Ahhaa keskuses, Elistvere loomapargis ja Vudila mängumaal käidi teiselgi korral, ent lisaks sellele uudistati seda, kuidas Maarja-Magdaleenas tegutsevas OÜs Lingalaid klaasplastikust paate tehakse.

Lapsed sõbrunesid keele- ja kultuurilaagris kiiresti. Suheldi nii inglise, saksa kui ka vene keeles ning kui vaja, võeti appi ka käed-jalad. Üksteiselt õpiti päris palju ning õpetajatel tekkis ka uute koostööprojektide ideid. Miljonilinnast tulnud sakslaste jaoks oli omaette elamuseks Maarja-Magdaleena ümbruse kaunis maastik. Huvitav oli neil tutvuda ka eesti kultuuri ja ajalooga. Maarja kooli õpilased said aga proovile panna oma keeleoskuse ning leidsid häid sõpru, kellega jäädi interneti teel suhtlema ka pärast laagri lõppu.

Kaheetapilise laagri korraldamiseks kulus Tabivere Lions-klubil 2575 eurot, sellest 2317 eurot tuli Leader-programmist. Projekti omaosalus kaeti vallalt saadud tegevustoetuse abil.