Torma vald

Torma vald

Sadala rahvamaja sai kenamaks, soojemaks ja valgemaks

05. jaanuar 2011 kell 10:06

Sadala Külade Selts muretses Leader-programmist saadud toetuse abil valgustid ja õhksoojuspumbad renoveeritava Sadala rahvamaja tarvis.

Torma vald on andnud Sadala rahvamaja Sadala Külade Seltsi käsutusse selleks, et seal võiksid toimuda kolmeteistkümne selle piirkonna küla jaoks vajalik seltsi-, huvi- ja kultuuritegevus. Selleks, et see võiks toimuda kaasaegsetes tingimustes, on külade selts rahvamaja juba pikema aja jooksul projektitoetuste abil renoveerinud. Valgustite ja õhksoojuspumpade soetamine ja paigaldamine võeti ette etapil, mil oli teostamisel ka teine, Maaelu Arengukava meetmest 3.2 (külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus) rahastatud projekt. Selle raames said värske ilme rahvamaja esimesel korrusel asuvad väike ja suur saal, lava, lava kõrval asuvad esinejate garderoobid ja koridor ning nüüdisajastatud hoone esimese korruse elektrisüsteemid. Suure saali ja lava renoveerimisel püüti teatud määral taastada nende algset, 1930. aastate algusest pärinevat ilmet. Nagu tollal, on ka nüüd seinte alumine osa puiduga kaetud ning lavaava ülalt kaarekujuline.

Renoveeritud ruumide jaoks soetati kolm õhksoojuspumpa, mis võimaldavad ruumid olenemata aastaajast kiiresti soojaks saada. Õhksoojuspumbad aitavad ka ruume ventileerida: ventilatsiooni väljaehitamiseks projektirahast ei piisanud. Suvel saab ruume aga õhksoojuspumpade abil jahutada.

Suurde saali soetati valgustid sellise arvestusega, et 200-250 kohalist saali saaks konverentsisaalina kasutada ja välja üürida. Saali valgustus on konverentsinõuetele vastavaks tunnistatud ning selle kohta on ka vastav dokument väljastatud. Tänu sellele, et valgustid pole kinnitatud lakke, nagu varem, vaid laest alla rippuvatele paneelidele, on valgustus senisest hubasem. Intiimsema meeleoluga üritustel, nagu luuleõhtud jne, on võimalik kasutada ruumi hämaramaks jätvaid seinavalgusteid.

Renoveerimistööd kestsid 2009. aasta kevadest jõuludeni ning külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetust saadi nendeks ligemale 1,05 miljonit krooni ja Leader-toetust 160 000 krooni. Mõlema projekti omaosaluse kattis Sadala Külade Selts koostöös Torma vallaga.

Kohalik rahvas kasutab rahvamaja aktiivselt: seal tegutsevad taidlus- ja huviringid, toimuvad kultuuriüritused, perekondlikud sündmused, valla ümarlauad, volikogu ja selle komisjonide väljasõiduistungid jne. Ka Sadala Põhikool peab oma saali väiksuse tõttu oma suuremad peod rahvamajas.

Praeguseks on renoveeritud ligikaudu pool rahvamaja seesmisest mahust, väljastpoolt on hoonele värskem ilme andmata, kui uus katus ja vahetatud aknad välja arvata. Järgmises järjekorras on plaanis korda teha rahvamaja lavaalused ja teise korruse ruumid. Ka nende tarvis soetatakse valgustid ja õhksoojuspumbad Leader-toetuse abil. Vastav projekti suhtes on rahastamisotsus juba tehtud.


Jõgevamaa Koostöökoda