Kalender

Uued sündmused

Torma vald

Vaiatus peeti paiga esmamainimise 610. aastapäeva puhul külapäeva

11. oktoober 2013 Kell 10:52

Vaiatus tähistati 2012. aasta 21. juulil küla esmamainimise 610. aastapäeva. Sel puhul peetud külapäeval esitleti kolme külale pühendatud trükist, nauditi kultuuriprogrammi ja külastati koduloohuvilise Veljo Kalmu sisustatud muuseumituba.

Küla esmamainimise aastapäevaks valmis kogumik „Vaiatu küla lood I”. Rohkete fotodega illustreeritud trükis kõneleb Vaiatu elust kolhoosiajal. Täpsemalt on vaatluse alla võetud aeg alates selle kandi esimese, Suure Oktoobri nime kandva kolhoosi moodustamisest kuni selle liitmiseni Kungla kolhoosiga. Raamatu koostasid Veljo Kalm, Niina Luha ja Tiina Leeben, fotod on pärit enamasti Jõgevamaa tuntud videomehe Ellar Sügiste kogust: tema isa jäädvustas omal ajal fotograafina paljusid Vaiatu kandis elanud inimesi ja seal toimunud sündmusi.

Lisaks „Vaiatu küla lugude” esimesele osale ilmusid Vaiatu juubeli puhul küla tutvustav voldik ja külale pühendatud 2013. aasta kalender.

Külapäeva kultuuriprogrammis lõid kaasa nii oma valla taidlejad kui ka kaugemad külalised. Näha sai Luule Lehemetsa juhendatava Torma naisrühma esinemist ning kuulata eelkõige operetilaval tuntuks saanud Sirje ja Väino Puura kontserti. Nende tütar Annika Puura ilmestas kontserti stepptantsudega.

Külapäeva programmi juhtis Margus Kastor, kes hiljem mängis kahemeheansambli MaMa koosseisus ka tantsuks.

Vaiatu külapäeval osales praeguste vaiatulaste kõrval ka endisi selle paiga elanikke. Mõnigi neist puhkab suviti ikka kodukandis. Et samal päeval oli maakonnas teisigi olulisi sündmusi, ei kujunenud külapäeva publik just väga arvukaks: kohal oli pisut üle saja inimese. Külapäevalistele jagati juubelisümboolikaga kruuse. Ellar Sügiste jäädvustas külapäeva videosse ja fotodele. Videosalvestis ja fotodest koostatud album talletavad tähtsa päeva ajaloo tarvis.

Külapäeva peeti Vaiatus ka selle paiga esmamainimise 600. ja 605. aastapäeva puhul. Taas soovitakse kokku tulla 615. aastapäeva puhul ehk aastal 2017. Selleks ajaks peaks ilmuma Kungla kolhoosi ajast kõnelev raamat „Vaiatu küla lood II”. Külapäevad, raamatute koostamine ja muud ühised ettevõtmised liidavad umbes 180 elanikuga Vaiatu küla vanu ja noori ning annavad paigale justkui teise hingamise.

Küla 610. aastapäeva tähistamiseks sai Vaiatu küla selts Leader-programmist 1706 eurot toetust. See raha kulus külalisartistidele tasumiseks, batuudi laenutamiseks, külapäeva jäädvustamiseks videosse ja fotodele, aastapäevaürituse juhtimiseks ja muusikaliseks teenindamiseks, samuti kokkutuleku reklaami avaldamiseks Elmari raadio rubriigis „Saame kokku!”. Külapäeva läbiviimist toetasid ka Torma vallavalitsus ja OÜ Vaiatu Agri. Külainimesed ise panid õla alla vabatahtliku tööga. Näiteks tehti enne külapäeva heakorratöid Vaiatu pargis.

Külapäeval esitletud trükiste väljaandmiseks sai Vaiatu küla selts Kodukandi ühenduse kaudu toetust põllumajandusministeeriumist. Appi tulid ka mõned sponsorid.