Kalender

Uued sündmused

Koostööprojektid

Seenioritöö arendamine kogukondades

Koostööprojekti “Seeniortöö arendamine kogukondades” partneriteks on Võrumaa Partnerluskogu ja Valgamaa Partnerluskogu ning eesmärgiks on Lõuna-Eesti maakondades vanemaealiste keskkonna parendamine sh kogukondade tasandil teadmiste ja oskuste kasvatamine ning hoiakute ja väärtuste arendamine, mis toetavad võimekust käivitada ja hoida koostöövõrgustikke, osaleda vanemaealiste teenuste arendamiseks ning mõjutada kohaliku tasandi sellesuunalist poliitikat. Mikrokraadiprogrammi kaudu on osalejatest kujunenud koostöökogemuse ja -võimekusega võrgustik, kes jätkab muutuste elluviimist vanemaealiste huvides ning muudab vananemiskeskkonda kohalikul tasandil. Koostööprojekti elluviimise periood 2023-2024 aastatel.

Jõgevamaa Koostöökoja koostööprojekti abikõlblik maksumus 17 327 eurot sh omaosalusega 2 327 eurot.

Täpsem info mikrokraadi programmi kohta Tallinna Ülikooli kodulehel https://www.tlu.ee/koolitused/seenioritoo