Kalender

Uued sündmused

Koostööprojektid

Elu kahe maailma piiril 2

Projekt "Elu kahe maailma piiril 2" aastatel 2017-2018

abikõlblik maksumus 16 660 eurot, toetus 14 993 eurot 

partnerid:

Tartumaa Arendusselts, Piiriveere Liider, Valgamaa Partnerluskogu, Põlvamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu

Projekti üldeesmärk: tugevdada Lõuna-Eesti piirkonna identiteeti, tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid ninf tutvustada piirkonda.

TEGEVUSED

Fookuses on Lõuna-Eesti tutvustamine ja uute koostöövõrgustike loomine.Koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril“ (01.04.2013 – 31.12.2014) raames paigaldati Lõuna – Eesti maastikule 23 ajakirja National Geographic kaubamärgina tuntud „kollast akent“ koos objekti ja/või piirkonda tutvustava infotahvliga. Paigaldatud „akende“ asukohtade järgi tekkis Lõuna-Eestisse uus külastajamarsruut. Raami juurde paigaldati ka infoviidad, mis suunavad külastama lähedalasuvaid vaatamisväärsusi, muuseume, teenindusettevõtteid jne, tuues otsest kasu kogukondadele ja piirkonnale tervikuna. Ajakirjas National Geographic avaldatavad lühilood ja artiklid tutvustavad ja toovad piirkonnale tuntust suurema auditooriumi ees. Viiakse läbi erinevaid teavitustegevusi.Koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril II" eesmärk on anda lisandväärtust loodud turismimarsruudile, tutvustada Lõuna-Eestit läbi ajakirja National Geographic Eesti ja arendada ettevõtlust läbi piirkonna mainekujunduse. Tegevustena trükiste väljaandmine, kodulehe tegemine ja haldamine, artiklite välja andmine ajakirjas National Geographic Eesti, piirkonna edulugudest artiklite koostamine, Lõuna-eesti turundamine.