Päevakorralised

Päevakorralised

Jõgevamaa Koostöökoja arengustrateegia uuendamine

03. mai 2021 Kell 14:14

Seoses EL eelarveperioodide üleminekuga, ootab enne uue eelarveperioodi täielikku rakendamist nn üleminekuaeg 2021-2023. Seoses sellega vaatab iga Leader-tegevusgrupp üle oma praeguse arengustrateegia ja kaasajastab eesmärgid. Vajadusel korrigeeritakse ka meetmete sihttasemed.

Arengustrateegia uuendamiseks moodustatakse ettevõtluse ja elukeskkonna töörühmad. Peamiselt koostöökoja liikmetest moodustatud töörühmade ülesandeks on analüüsida senise strateegia toimimist, vajadust kaasajastada eesmärke ning mõõdikuid. Lisaks arutada vajadusi, kuhu meie piirkonnas oleks mõistlik COVID-19 viiruse leviku mõju leevendamiseks eraldatavad taastekava vahendeid suunata, mis on eraldatud Euroopa Liidu poolt toime tulemaks viirusest tingitud tagajärgedega. Selleks on Eesti Leader-tegevusgruppidele eraldatud kokku ca 4,6 miljonit eurot. Nende vahendite kasutamiseks tuleb avada eraldi meede ja taotlusvoor.

Teise valdkonnana saavad töörühmad anda võimaliku hinnangu vajadusele Jõgevamaa Koostöökoja nn suurprojektide toetamise ellu kutsumiseks (toetuse summa minimaalselt 100 000 eurot), kas siis olemasolevate meetmete raames või eraldi meetmena. Seni pole meie arengustrateegias suurprojekte käsitletud, kuid see annaks võimaluse viia kiiremini ellu neid olulisi objekte, mis võimendaksid ühte kindlat sektorit luues uue kvaliteedi ning võimalused kõigile antud sektoris tegutsevatele osapooltele.

Töörühmade koosolekud toimuvad MS Teamsi keskkonnas 18. ja 19. nädala jooksul. 


Jõgevamaa Koostöökoda