Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Päevakorralised

Ametnike välitööd Jõgeva- ja Järvamaal 2021 - „Juured on maas“

19. mai 2021 Kell 14:44

9.-13. augustini toimuvad ametnike välitööd keskenduvad seekord Järvamaa ja Jõgevamaa arengutele. Eelkõige on fookuses kohaliku potentsiaali tõhus rakendamine, mistõttu kõlab tänavuste välitööde tunnuslause: „Juured on maas“.

Välitööd toimuvad tänavu neljandat korda, Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti järel on kord Kesk-Eesti käes. Kõnealust nädalat kavandati siin juba möödunud aastal, kuid pandeemia tõttu lükkus ettevõtmine edasi. Ettevõtmist korraldab rahandusministeerium koostöös teiste ministeeriumite ning Jõgeva ja Järva omavalitsustega.

Välitööd toovad ühise laua taha Jõgeva ja Järva maakonna omavalitsused, kohalikud eestvedajad, ministeeriumid ning riigiametid. Eesmärk on otsida viise piirkonna arenguvõimaluste paremaks rakendamiseks ja regionaalsete väljakutsete ületamiseks ning tuua riigi ja kohalik tasand ühe laua taha. 

Ametnike välitööde raames viiakse läbi seminarid ja toimuvad väljasõidud Mustveesse, Jõgevale, Kuremaale, Põltsamaale, Mäosse, Türile. Nädal algab avakonverentsiga Mustvees ning lõpeb Paide seminariga, mis jääb arvamusfestivaliga samale päevale. Seminaride eestvedajateks on kohalikud omavalitsused ja ministeeriumid. Nädala tulemused on sisendiks riiklikele, maakondlikele ja kohalikele arengudokumentidele ning tegevuskavadele ja abiks piirkonna võimaluste rakendamiseks tulevikus.

Jõgevamaa osa algab esmaspäeval avakonverentsiga Mustvees, kus räägitakse Jõgeva- ja Järvamaa arengu väljakutsetest, vajadustest ning võimalustest.  Sama päeva õhtupoolikul Kasepääl peetav seminar peatub Peipsimaa võtmeteemadel. Teisipäeval toimub Kuremaal kolm seminari põllumajanduse ja kohaliku toidu, sotsiaalhoolekande ning vägivalla märkamise teemadel. Samal päeval käsitletakse Kääpal toimuval kahel seminaril kultuuri arengukava ja KOVide seotust ning raamatukogude kui kohaliku elu keskuste toimimist. Kolmapäeva täidab Põltsamaa vald: Kamaris räägitakse elamumajandusest maapiirkonnas, Puurmanis väikekeskuste elukeskkonna kujundamisest ja Kuningamäel inimeste liikumisharjumuste soodustamisest. 

Jõgevamaa Koostöökoda on kaasatud Jõgeva valla kureeritavasse Kuremaa päeva. Seminar "Kesk-Eesti põllumajandus kui riigi toidujulgeoleku garantii" keskendub muutustele kaasaegses põllumajanduses, rohe- ja digipöörde väljakutsetele, Eesti sordiaretuse võimalustele, väiketootjate konkurentsis püsimisele ja Eesti toidutraditsioonide jätkusuutlikkusele ning kuidas jõuaks kohalik tooraine koolikööki.

Välitööde ametlik leht on SIIN. Kogu nädala kava ja seminaridele registreerimine SIIN