Päevakorralised

Päevakorralised

Jõgevamaa toiduvõrgustiku veebiseminar

19. november 2021 Kell 11:00

Veebiseminar toimub 30. novembril 2021 kell 14-16 MS Teamsi keskkonnas.

Räägime üle, mis on toiduvaldkonnas tänavu tehtud ning millised on järgmise aasta võimalused. Tutvustame EL ühekorraplasti direktiivi mõju toidupakkujatele ja korduvkasutatavate toidupakendite võimalusi RingKarbi näitel.

Päevakava:

14.00 – 14.30 – Osalejate kogemusring ja Jõgevamaa toiduga seotud ürituste kokkuvõtted.

14.30 – 15.00 – Jõgevamaa toiduüritustest 2022. aastal. Toidupakkujate arendusprogrammist.

15.00 – 15.30 - EL ühekorraplasti direktiivi mõju ühekorrapakendite kasutamisele. RingKarbi võimalused. Kadrin Pintson, Ökopere OÜ.

15.30 – 16.00 – Küsimused. Vestlusring.

Seminar toimumist toetab PATEE projekt "Jõgeva maakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamine 2020-2023" (Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevus „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“).

Seminaril osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA).

Vaata veebiseminari kokkuvõtet ja ettekandeid SIIT.


Jõgevamaa Koostöökoda