Kalender

Uued sündmused

Päevakorralised

Leader-meetme 2021. aasta teisest taotlusvoorust toetati 20 projekti elluviimist

02. veebruar 2022 Kell 12:30

Jõgevamaa Koostöökoda kavandas 2021. aastasse kaks LEADER-meetme taotlusvooru. Neist esimene toimus septembris ja oli avatud ettevõtluse ning kogukondade investeeringute meetmetes. Teine voor toimus oktoobri alguses maakondlike koostöö- ja kogukondade ühisprojektide ning esmakordselt COVID-19 taastekava meetmetes.

Nimelt eraldati 2022. aastal LEADER tegevusgruppidele eraldi vahendid COVID-19 taastekavast, et võimaldada nii ettevõtetele kui kogukondadele kiiremat kriisi tagajärgedega toimetulekut, aga ka valmisolekut uue olukorraga kohanemiseks. Toetust oli võimalik taotleda näiteks kiirema internetiühenduse või internetivõrkude loomiseks, elektrigeneraatorite või õhupuhastusseadmete soetamiseks, kaug- ja veebitöö paremaks korraldamiseks, samuti kogukondade koostöö edendamiseks ning identiteedi hoidmiseks.

Tegevusgrupi juhatus kinnitas hindamiskomisjoni ettepanekud toetuste määramise osas ja esitas need PRIAle. Jaanuarikuu lõpuks väljastaski PRIA vastavad otsused.

Juhatuse esimees Liia Lust rõõmustas, et taotlusvoorust toetati kokku 20 erinevat projekti, mille seas on näiteks põnevate ürituste ja kasulike koolituste korraldamist, kaugtöö võimaluste edendamist, elektrivarustuse võimekuse parandamist, aga isegi nutispordi arendamist.

Tegevjuht Kaire Kaasik märkis, et taotlusi esitati 177 470 euro ulatuses ja toetusi määrati  kokku 138 621 eurot. „Kui tavameetmetesse tuli taotlusi rohkem kui eelarves raha, siis COVID-19 taastekava meetmetes juhtus vastupidi. Küllap vajasid eriti ettevõtjad aega uute võimalustega tutvumiseks ning oma plaanide läbimõtlemiseks Seega jääb kevadvooru taastekava meetmetesse kokku lausa 169 000 eurot“, lisas ta.

2022. aasta esimesel poolaastal avatakse kaks taotlusvooru. Esimene toimub esialgse kava kohaselt 23. märtsist kuni 4. aprillini ettevõtluse ja kogukondade investeeringute meetmetes ning teine 3. kuni 13. juunini. Siis on võimalik esitada taotlusi lisaks kogukondade ühistegevustele ka COVID-19 taastekava meetmetes ettevõtluse ja kogukondade investeeringute valdkonnas.

Taotlusvooru täpsemad tingimused kuulutatakse välja neli nädalat enne vastava vooru algust koostöökoja kodulehel ja ajalehes „Vooremaa“. Tavapäraselt toimub siis ka infopäev taotlejatele.