Kalender

Uued sündmused

Sündmusi ei ole.

Päevakorralised

Leader-projektide taotlusvoor ettevõtluse ja kogukondade investeeringute ning maakondlike ühisprojektide ja koolituste meetmetes toimub 4.-13. veebruaril 2023

07. jaanuar 2023 kell 14:22

Leader-meetme taotlusvoor kestab 4. veebruarist kuni 13. veebruaril kella 15.00-ni  2023. aastal e-pria keskkonnas. 

Taotlusi võetakse vastu Jõgevamaa Koostöökoja

meetmes 1.2 – Ettevõtluse investeeringud kõikides piirkondades (1.2.1, 1.2.2 ja 1.2.3);

meetmes 2.2 – Kogukondade investeeringud Põltsamaa ja Peipsi piirkondades (2.2.1 ja 2.2.3)

meetmes 3 - Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused.

Nõutud dokumendid:

  • Investeeringu või tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat pakkumust ja hinnavõrdlustabel;
  • Investeeringu või tegevuse puhul alla 5000 euro hinnapakkumus ja/või detailne hinnakalkulatsioon;
  • Ehitustegevuse puhul tuleb kasutada PRIA hinnapakkumuse ja eelarve vorme;
  • Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
  • NB! Säilitage kuluaruande esitamiseks esitatud pakkumuskutsed tegevustel, mis ületavad 1000 eurot;
  • Ettevõtluse ja kogukondade investeeringu puhul maksumusega üle 10 000 euro äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil;
  • Taotleja organisatsiooni ja projekti tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil;

NB! Ehitusprojektide jm spetsiifiliste materjalide failid lisage soovitavalt pdf vormingus. 

Tutvuge ka taotluste hindamise korraga.

Soovijatel on võimalik kokkuleppel tulla tasuta nõustamisele. Info: Kaire Kaasik, kaire@jogevamaa.com,  tel 5307 0870.

Taotlusvooru eelarve:
- Ettevõtluse investeeringud Põltsamaa piirkonnas (meede 1.2.1): 73 915 eurot;
- Ettevõtluse investeeringud Vooremaa piirkonnas (meede 1.2.2): 23 099 eurot;
- Ettevõtluse investeeringud Peipsi piirkonnas (meede 1.2.3): 13 782 eurot;
- Kogukondade investeeringud Põltsamaa piirkonnas (meede 2.2.1): 37 318 eurot;
- Kogukondade investeeringud Peipsi piirkonnas (meede 2.2.3): 8530 eurot;
- Maakondlike ühisprojektide ja koolituste meede (meede 3): 39 389 eurot.