Üldinfo

Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkond kattub üheteistkümne Jõgevamaa kohaliku omavalitsuse piiridega, kus elab kokku ligikaudu 25 000 inimest ja mis hõlmab ala suurusega ca 2600 km², ulatudes Mandri-Eesti keskpunktist risti läbi maalilise Vooremaa kuni Peipsi järveni.

Jõgevamaa Koostöökoda on LEADER tegevusgrupp, mis edendab maaelu Jõgevamaal.
LEADER (prantsuse keeles Liaison entre Actions de Developpment de l’Economie Rurale) - Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mille eesmärk on abistada maakogukondi kohaliku piirkonna elukvaliteedi ja majandusliku järje parandamisel läbi kohaliku tasandi koostöö.

Koostöö põhineb omavalitsuste, ettevõtete ja mittetulundusühingute partnerlusel ja ühisel tegutsemisel. Seda ettevõtmist toetab ka Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond.

Jõgevamaa on väga eriilmeline ja mitmetahuline piirkond. Mitmekesine on ka Jõgevamaa Koostöökoda liikmeskond. Meie tegevusgruppi kuulub 103 liiget, kes kogunevad vähemalt kolm korda aastas üldkoosolekul. Jooksvaid tegevusi korraldab 12 liikmeline juhatus ja kahe töötajaga büroo.

Liikmete hulgas on nii kohalikke omavalitsusi, ettevõtjaid, kui ka mittetulundusliku sektori esindajaid. Meid kõiki ühendab soov ja tahe aidata meid ümbritseva elukeskkonna ja -tingimuste paremaks ja turvalisemaks muutmiseks.

2008 aastal võtsime vastu arengukava. Alates 2009 aastal avasime esimese taotlusvooru LEADER-projektide rahastamiseks. 2015 aastal võtsime vastu uue arengukava ja uued taotlusvoorud avanevad 2016 aastal