Kalender

Uued sündmused

Koostööprojektid

„Kohalik toit on tervislik ja trendikas“

Projekt „Kohalik toit on tervislik ja trendikas“ aastatel 2019-2022

abikõlblik maksumus 30 000 eurot, toetus 27 000 eurot

partnerid:

Mittetulundusühing Hiidlaste Koostöökogu, mittetulundusühing Kodukant Läänemaa

Projekti üldeesmärk on kohaliku toidu kui piirkonna mainekujunduse osa ning  kohaliku toidu, sealhulgas mahetoidu teadvustamine tavatarbijate seas ning lasteasutustes.  

Leader tegevusgrupid Kodukant Läänemaa, Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Hiidlaste Koostöökogu algatasid koostööprojekti „Kohalik toit kättesaadavaks!“, 2016-2018 (3 aastat). Jõgevamaa Koostöökoda liitus projektiga 2018. aastal. Tegevuste eesmärk oli elavdada toiduvaldkonna ettevõtlust teiste kogemustest õppimise ja võrgustike arendamise kaudu, parandada kohalike toidutoodete kättesaadavust ning tutvustada piirkonda läbi toidu. Käesolev koostööprojekt on eelmise projekti tulemusena selgunud kitsaskohtade lahendamiseks ning keskendub senisest enam kohaliku toidu mainekujundusele ning mahetootmise tutvustamisele.  

TEGEVUSED

- õppereisid rahvusvahelise teadmuse eesmärgil, samuti väiketootmise ja -töötlemisega tutvumiseks Eestis (eeskätt toiduvõrgustike liikmetele, toiduajakirjanikele jms);  

- temaatilised seminarid ja töötoad mahetootmise spetsiifika tutvustamiseks ning logistiliste lahenduste arendamiseks lasteasutustes kohaliku toidu (tooraine ja tooted) ulatuslikumal kasutamisel (sh tootjate kaardistamine, koostöö- ja logistikavõrgustiku arendamine);  

- seminarid ja töötoad looduslike toidutaimede mitmekesisema kasutamise tutvustamiseks toidutootmises ning toitlustamises;  

- seminarid ja töötoad kohalike toiduvõrgustike arendamiseks ning tugevdamiseks; 

- kohaliku toidu tutvustamine erinevate ürituste kaudu (näiteks erinevad laadad ja toidufestivalid, messid, avatud talude päev jms).  

- toiduturismi näidismarsruutide arendamine toidutootjate ja -pakkujate, samuti sündmuste külastamiseks, mida võivad toiduhuvilised ning reisikorraldajad kasutada oma reiside planeerimiseks.