Päevakorralised

Jõgevamaa Koostöökoja liikmete üldkoosolek 22. oktoobril 

25. oktoober 2021 Kell 11:13

Jõgevamaa Koostöökoja liikmete üldkoosolek toimus Lustivere Rahvamajas 22.10.2021 algusega kell 15.00.

Üldkoosoleku päevakava:

  1. Jõgevamaa Koostöökoja 2022. aasta rakenduskava kinnitamine,
  2. Alates 2022. aastast liikmemaksu- ja sisseastumismaksu kinnitamise otsustamine,
  3. Vastavalt Mustvee Vallavalitsuse korraldusele Krista Pindi kui Peipsi piirkonna kohalike omavalitsuste esindaja juhatusest tagasi kutsumise otsustamine ja uue Peipsi piirkonna kohalike omavalitsuste esindajana Terje Rudissaare juhatuse liikmeks määramise otsustamine,
  4. Muud jooksvad küsimused.